Lär dig mer om teknik!

Den här aktiviteten vänder sig i första hand till klass 4-6, men vi anpassar den också till andra åldrar och grupper som vill komma!

De 56 broarnas land

MED JONSERED SOM UTGÅNGSPUNKT VILL VI BIDRA TILL ATT STIMULERA OCH ÖKA BARNS NYFIKENHET PÅ TEKNIK.I det gamla brukssamhället Jonsered finns inte mindre än 56 broar och konstbyggnader; alla med sin egen specifika funktion. Att delta i den här lektionen är ett utmärkt sätt att jobba mot målen för teknik i Lgr 11 och att väcka lusten för teknikämnet hos eleverna, samtidigt som man får en inblick i Jonsereds unika historia.

Upplägget består av 3 delar:
1. Förberedelser på skolan - arbete med materialet "De 56 broarnas land", där man  bl a testar begrepp som tyngdpunkt och hållfasthet i praktiken genom praktiska och roliga övningar.

2. Upptäcktsfärd bland broarna - vi presenterar programmet och samlar ihop de tankar som kommit upp under förberedelserna på skolan.

Efter det går vi en rundvandring och tittar på några av de 56 broarna lite närmare. Vi funderar över:
- Hur kom man över ett vattendrag innan broarna fanns?
- Varför har man byggt just den här bron?
- Vilket material är den byggd av?
- Hur är den konstruerad? Varför?
- Vilken funktion har broarna haft/har fortfarande?

Om tid finns och vädret tillåter så får eleverna en bilduppgift där de använder sig av tekniken kol/blyerts och tecknar av en valfri bro ur olika perspektiv. 

Vi äter medhavd lunch vid det vackra "Humlebadet" vid sjön Aspen.

Efter lunchen har vi ett uppdrag att utföra: "För 150 år sedan grävde en piga från Jonsereds herrgård ner en "skatt". Vi har nu fått nys om att den ska ligga nergrävd på andra sidan ån". Uppdraget är att i mindre grupper konstruera och bygga varsin bro, ta sig över och hitta skatten! Material till detta finns på platsen.

Återsamling för att sammanfatta dagens erfarenheter. Klassen får med sig fotografier där dagens aktiviteter finns dokumenterade samt en uppgift att arbeta vidare med på skolan.

3. Klassen arbetar vidare på skolan med ytterligare en konstruktionsuppgift där man i grupp gör en ritning och bygger sedan sin egen bro av olika material utifrån givna förutsättningar. Slutligen görs en utvärdering av hela arbetet.Lgr 11 Teknik, år 4-6:
Ur syftestexten
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Ur det centrala innehållet
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, t ex hus och broar.
- Vanliga material och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
- Dokumentation i form av skisser och förklarande ord och begrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar