2011-05-17

Välkommen till ett unikt brukssamhälle!
OBS! Under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 har vi ingen verksamhet, eftersom vi arbetar på Universeum. 

Vi erbjuder historiska upplevelser i autentisk miljö där vi dramatiserar händelser ur brukssamhället Jonsereds historia tillsammans med skolbarn och andra besökare.

Vi går på upptäcktsfärder bland de unika byggnaderna, utforskar de 56 broarna och tar tillvara på den fantastiska naturen i Bokedalen och Säveåns strömmar.
Vi använder oss av flera olika uttrycksformer såsom IT, bild, drama, teknik och film.

Våra lektioner/workshops är anpassade för grundskolan år F-9 i ämnena historia, teknik och bild där vi utgår från kursplanerna i Lgr-11. Vi vänder oss också till allmänhet och andra skolformer och verksamheter. För tillfället har vi fem aktiviteter att erbjuda, men vi kan även skräddarsy besök utifrån era önskemål! Varje besök kostar 300 kr/grupp. Boka här!

Lektion 1 "Dramabesök 1" (åk F-4)
Här får Du uppleva historien i verkligheten och vara en del av den för en stund genom att hälsa på hos familjen Johansson i deras lägenhet på Nye Gården i Jonsereds fabriker.

Lektion 2 "Dramabesök 2" (åk F-4):
Det här besöket passar bra om man varit på det första dramabesöket och vill lära sig lite mer! Du får vara med om ett nytt spännande drama i familjen Johanssons liv och prova på att baka bröd och att stå på "skäms-tunnan" mm.

Lektion 3 "Teknikbesök" (åk 4-6):
Här får Du vara med om ett spännande tekniktema i tre steg som vi kallar "De 56 broarnas land". Se trailer här!

Lektion 4 "Industrialismen" (åk 6-9):
Lektioner riktade till högstadiet, gymnasiet och andra skolformer där Du får en levande bild av epoken. "Industrialismens intåg i Sverige".

Lektion 5 "Bildanalys med historiska förtecken":
Här kombinerar vi ämnena bild och historia för alla åldrar. Du vara med om en utförlig bildanalys. Vi vänder oss till elever och allmänhet. Vi har även fortbildning för pedagoger.