Dramatiserat historiebesök

Den här aktiviteten vänder sig i första hand till klass F-3, men vi skräddarsyr den också för andra åldrar och grupper som vill komma på besök.

Dramatik på Nye Gården
Under ett besök hos familjen Johansson så kommer Du att få:
  • Veta hur en familj hade det för ca 150 år sedan och kunna jämföra med hur vi har det idag.
  • Svar på frågorna: Hur bodde man? Vad jobbade man med? Hur var det i skolan? Vad åt man? Vad lekte man? Vad fantiserade man om?
  • Veta vad som är så speciellt med just Jonsered.
  • Möjlighet att klä ut dig och vara med om ett spännande drama i familjens liv.
Du kommer också att få förbereda dig innan besöket och fortsätta att jobba vidare efter besöket på din egen skola.Upplägget består av 3 delar:

1. Förberedelser på skolan - Vi tillhandahåller material i form av en Photostory (bildspel). Syftet är att ge barnen förförståelse och att sätta igång tankar som vi sedan jobbar vidare med under besöket.

2. Besök hos familjen Johansson - vi samlar klassen och presenterar dagens program, samtidigt som vi tar reda på vilken förförståelse och vilka förväntningar som finns.

Efter det promenerar vi hem till familjen Johansson, som håller till i sin lilla lägenhet på Nye Gården i Jonsereds fabriker. Där kastas vi in i ett drama, som eleverna också blir involverade i. I dramat vävs det historiska perspektivet in och vi gör också en enkel bildanalys och en parafras utifrån autentiska fotografier. 

Efter detta äter vi medhavd lunch och går på en liten upptäcktsfärd i Jonsered. Slutligen avslutar vi och summerar dagens upplevelser. Klassen får också med sig fotografier från dagen och material att arbeta vidare med i skolan.

3. Klassen arbetar vidare med materialet där eleverna får möjlighet att reflektera kring besöket och fundera över likheter och skillnader mellan nutid och dåtid, samt utvärdera besöket. I materialet ingår också figurer till en modellteater.

GENOM ETT SÅDANT HÄR ARBETSSÄTT VILL VI BIDRA TILL ATT STIMULERA OCH ÖKA BARNS NYFIKENHET PÅ HISTORIA. 
 
LGR 11 Historia år 1-3

Ur syftestexten 
Ett historiskt perspektiv ger oss redskap för att förstå och förändra vår egen tid. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning.

Ur Det centrala innehållet
Skildringar av livet förr och nu, familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Ur Kunskapskraven
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu och utifrån människors berättelser och olika skildringar. 


MED JONSERED SOM UTGÅNGSPUNKT VILL VI FORMA DESSA HISTORISKA BERÄTTELSER TILLSAMMANS MED BARNEN GENOM ATT ANVÄNDA OSS AV OLIKA KREATIVA UTTRYCKSSÄTT.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar