Industrialismens intåg i Sverige

Vi erbjuder lektionsupplägg och studiebesök för högstadiet, gymnasiet och andra skolformer som vill veta mer om hur industrialismen utvecklades i Sverige under 1800-talet.
Exempel på begreppsord som eleverna får möta.

Under studiebesöket får du uppleva hur ett samhälle fungerade när industrialismen föddes och ta reda på varför Gibson, som kom från Skottland, valde att starta upp just i Jonsered.

Ett besök hos familjen Johansson i vår tidstypiska arbetarlägenhet och en rundvandring i fabriksområdet ger eleverna en levande bild av denna epok!

Exempel på upplägg:
1. Förberedelser på skolan: eleverna förbereder egna grupp-presentationer genom att fördjupa sig (lyssna/läsa) med hjälp av de 26 audioguider som beskriver samhället Jonsered. 
Länken dit hittar Du här: ON SPOT STORY.

2. Besök hos Jonsereds skattkammare: Vi ser filmen "Från vaggan till graven", fikar medhavd matsäck, besöker familjen Johansson i arbetarlägenheten samt går en vandring i samhället då eleverna får redovisa sina fördjupningsområden för varandra. Det finns också möjlighet för den som vill att klä sig i tidstypiska kläder, ta en "selfie" och bli fotograferade.

3. Efterarbete på skolan: diskussion och fördjupning utifrån olika frågeställningar, t ex:
- Varför var Jonsered en sådan bra plats att starta en fabrik på?
- Vilka likheter kan du se med andra samhällen som industrialiserades under samma tidsperiod?
- Hur såg villkoren ut för en arbetare då?
- Hur bildades fackföreningsrörelsen?
- Vilka jämförelser kan vi göra med länder i världen som idag går igenom en industrialiseringsprocess (t ex likheter och skillnader mellan Sverige då och Bangladesh idag)?


Lektionsupplägget utgår från förmågorna i ämnet historia, samt från det centrala innehållet i Lgr11:

"Industrialiseringen i Europa och Sverige. 
Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. 
Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, t ex genom uppfinningar och bildandet av fackföreningar."

Viktiga förmågor:
Att granska, tolka och värdera källor och att reflektera över hur vårt samhälle byggts upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar