Bildanalys med historiska förtecken

Den här aktiviteten vänder sig till klass 4-9 och vi anordnar även workshops för pedagoger och andra som vill lära sig mer om bildanalys och kanske arbeta med det i sina klasser.

Här får Du också besöka den gamla arbetarlägenheten i fabrikerna och känna atmosfären från mitten av 1800-talet.Vi börjar med att göra en gemensam bildanalys av ett fotografi eller en konstbild från den tiden. Har ni andra önskemål på konstnärer eller bilder så utformar besöket utifrån det.

Vi diskuterar utifrån ett inspirerande bildanalysschema och fångar upp de tankar och funderingar som uppstår.

Ni får prova på att göra en parafras av bilden, som vi fotograferar och tittar på för att jämföra likheter och skillnader. Till detta finns rekvisita i form av kläder, hattar, peruker mm.

Efter det delar vi upp oss i mindre grupper som får välja ut en ny bild att analysera och teckna av. Först gör man en skiss och sedan väljer man ut en detaljbild och förstorar den. Vi använder oss av teknikerna blyerts, kol och tusch.

Man får sedan med sig bilderna tillbaka till skolan för att arbeta vidare med dem där.

Besöken grundar sig i de förmågor eleverna ska tillgodogöra sig i bildämnet enligt Lgr 11 (läroplan för grundskolan) :
  • att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
  • att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg.
  • att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar